Dữ liệu xuất bản

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

118/4 Khu công nghiệp Amata

Phường Long Bình

Thành phố Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 8877 120