Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét?

Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp bạn muốn phản ánh tác dụng phụ hay chất lượng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chuyên gia y tế của bạn (bác sĩ hay dược sĩ) hoặc cơ quan quản lý y tế. Bạn cũng có thể gửi thông tin trực tiếp tới địa chỉ email: drugsafety.vietnam@bayer.com. Trong trường hợp bạn cần tư vấn thêm về tính năng, công dụng và cách sử dụng sản phẩm, bạn có thể gửi câu hỏi về Medinfovietnam.bch@bayer.com

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
118/4 Khu công nghiệp Amata
Phường Long Bình
Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (+84) 28 3845 0828

Đến trang sản phẩm Antibio Pro

Vui lòng điền đầy đủ, không bỏ trống thông tin liên hệ nào theo biểu mẫu dưới đây.

Sản phẩm