CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Khách hàng có thể đổi hoặc trả thuốc đã mua tại nhà thuốc miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

Hàng đổi, trả phải còn nguyên hạn sử dụng, đầy đủ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng, nếu bị mất vỏ hộp sẽ tính phí vỏ hộp.

Khách hàng mua lẻ gói lẻ thì khi đổi trả không cần hộp, giấy hướng dẫn sử dụng.

Các sản phẩm xuất hoá đơn tài chính khi trả hàng sẽ chịu phí thanh toán 10%.